قبل از شروع به تمرين کردن با فايلهای صوتی و لغات، فلشهای روی عکس را پيدا کنيد و عکسهای پنهان شده زير هر عکس را ببينيد. توصيه می شود که اولين قرائت متن همراه باشد با ضبط صدای خودتان

Chapter 1, Section 2

Its ravages were terrible in America, Europe, and Asia, covering a distance of eighteen hundred miles, and extending obliquely to the equator from the thirty-fifth north parallel to the fortieth south parallel. Towns were overthrown, forests uprooted, coasts devastated by the mountains of water which were precipitated on them, vessels cast on the shore, which the published accounts numbered by hundreds, whole districts leveled by waterspouts which destroyed everything they passed over, several thousand people crushed on land or drowned at sea; such were the traces of its fury, left by this devastating tempest. It surpassed in disasters those which so frightfully ravaged Havana and Guadalupe, one on the 25th of October, 1810, the other on the 26th of July, 1825.

bca_mip
bca_mip_L2
bca_mip_Q002
previous arrow
next arrow
Slider