اولين قرائت متن لطفا همراه باشد با ضبط صدای خودتان. پاسخ به سوال آخرين اسلايد، کلمه رمز عبور به درس بعدی است. کلمه رمز را در سابجکت لاين ايميل قرار دهيد و ارسال کنيد، تا درس بعدی برايتان بطور اتوماتيک ارسال گردد 

info.abstractwisdom@gmail.com

Chapter 1, Section 5

Dark vapor was all around them. Such was the density of the atmosphere that they could not be certain whether it was day or night. No reflection of light, no sound from inhabited land, no roaring of the ocean could have reached them, through the obscurity, while suspended in those elevated zones. Their rapid descent alone had informed them of the dangers which they ran from the waves. However, the balloon, lightened of heavy articles, such as ammunition, arms, and provisions, had risen into the higher layers of the atmosphere, to a height of 4,500 feet.

 

previous arrow
next arrow
Slider