اولين قرائت متن لطفا همراه باشد با ضبط صدای خودتان. پاسخ به سوال آخرين اسلايد، کلمه رمز عبور به درس بعدی است. کلمه رمز را در سابجکت لاين ايميل قرار دهيد و ارسال کنيد، تا درس بعدی برايتان بطور اتوماتيک ارسال گردد 
info.abstractwisdom@gmail.com

Chapter 1, Section 4

But the storm had raged five days already, and the first symptoms were manifested on the 18th. It cannot be doubted that the balloon came from a great distance, for it could not have traveled less than two thousand miles in twenty-four hours. At any rate the passengers, destitute of all marks for their guidance, could not have possessed the means of reckoning the route traversed since their departure. It was a remarkable fact that, although in the very midst of the furious tempest, they did not suffer from it. They were thrown about and whirled round and round without feeling the rotation in the slightest degree, or being sensible that they were removed from a horizontal position. Their eyes could not pierce through the thick mist which had gathered beneath the car.

 

bca_mip_004
bca_mip_task004
bca_mip_q004
previous arrow
next arrow
Slider