از فلشهای روی هر تصوير برای ديدن تصويرهای بعدی استفاده فرماييد

يازده حرف اوّل الفبای روسی

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Slider

يازده حرف اول الفبای روسی

 Автобус اتوبوس
 Банан موز
 Велосипед دوچرخه
 Грибы قارچ
 Диван کاناپه
 Еда خوراکی، غذا
 Ёлка کاج
 Жилет ژيله، جليقه
 Замок قفل
 Икра خاويار
 Йогурт ماست


فايل صوتی 

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

يازده حرف دوّم الفبای روسی

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Slider

يازده حرف دوّم الفبای روسی

 Корона تاج
 Лист برگ
 Мяч توپ
 Ножницы قيچی
 Огурец خيار
 подушка بالش
 Расчёска شانه
 Светофор چراغ راهنمايی
Телевизор تلويزيون
Утюг اتو
Фотоаппарат دوربين عکاسی


فايل صوتی

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

يازده حرف سوّم الفبای روسی

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Slider

يازده حرف سوّم الفبای روسی

 Хлеб نان
Цветы گلها
Чайник قوری
Шишка ميوه درخت کاج
Щётка شتکه، برس
ъ - Твёрдый знак سفت کننده
ы - ای غليظ
ь - Мягкий знак لطيف کننده
Экскаватор دستگاه کندن زمين
Юбка دامن
Ягоды ميوه های شبيه به توت


فايل صوتی

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider